Hướng dẫn thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

 • September 19, 2019

Hiện nay, học ngoại ngữ đang là nhu cầu cấp thiết của mọi lứa tuổi từ thành thị đến nông thôn. Do vậy dẫn đến các trung tâm ngoại ngữ được thành lập khắp mọi nơi để đáp ứng ngành giáo dục này. Sau đây, Luật Tâm Phúc sẽ hướng dẫn một số điều kiện và thủ tục để thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định pháp luật mới nhất hiện nay. 

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ 

Theo Nghị định 135/2018/NĐ-CP là Nghị định mới nhất có hiệu lực ngày 20/11/2018 đang quy định về điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ. Theo đó, điều kiện để thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

"Điều kiện thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm."

Và thông tư 21/2018/TT-BGDĐT quy định chi tiết về điều kiện nhân sự của Trung tâm Ngoại ngữ như sau:

"2. Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a) Có nhân thân tốt;

b) Có năng lực quản lý;

c) Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).

Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với giám đốc trung tâm tin học).

Đảm bảo một trong hai Điều kiện quy định trên (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học).

d) Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo."

Điều kiện hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

 • Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.
 •  Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ cần chuẩn bị hồ sơ gì?

 • Đăng ký kinh doanh công ty (Bản sao y có chứng thực - Doanh nghiệp cung cấp)
 • Hợp đồng thuê nhà nơi đặt trụ sở trung tâm (Doanh nghiệp cung cấp)
 • Văn bản xác nhận về kinh nghiệm làm việc 03 năm trong ngành giáo dục của Giám đốc trung tâm, bằng tốt nghiệp trình độ Đại học ngoại ngữ (Doanh nghiệp cung cấp)
 • Giấy xác nhận địa điểm hoạt động của phường.
 • Sơ yếu lý lịch của Giáo viên, Nhân viên trung tâm (Sơ yếu lý lịch, bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm tiếng anh, hoặc bằng tốt nghiệp chuyên ngành tiếng anh và Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, hoặc có chứng chỉ quốc tế về tiếng anh như Ielts, Tofle…., Hợp đồng lao động, Giấy khám sức khỏe, Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu, Xác nhận nhân sự
 • PCCC: Có trang thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo quy định, có Biên bản kiểm tra PCCC.

Qui định về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ  

Theo Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về hoạt động giáo dục và Nghị định 135/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ46/2017/NĐ-CP. Để thành lập trung ngoại ngữ, cần tiến hành theo các bước như sau: 

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp.

Thực hiện thủ tục tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. (Qúy khách xem phần thủ tục thành lập và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

Bước 2: Thủ tục cấp biên bản cơ sở đảm bảo đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

Thực hiện thủ tục tại  Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. (Qúy khách xem phần thủ tục cấp biên bản đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy).

Bước 3: Thủ tục cấp quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Thành phần hồ sơ: Khoản 2 Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về hoạt động giáo dục được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018.

 • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Thời gian: 15 ngày làm việc. Cụ thể:

 •  Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;
 •  Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định;
 •  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tại khoản 1 Điều này quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Kết quả: Quyết định lập cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Bước 4: Thủ tục cấp quyết định cho phép trung tâm ngoại ngữ hoạt động.

Theo khoản 2 Điều 49 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về hoạt động giáo dục được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018. Thành phần hồ sơ cấp phép trung tâm ngoại ngữ hoạt động gồm:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 • Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
 • Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
 • Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

Thời gian: 20 ngày làm việc. Cụ thể:

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Kết quả: Quyết định lập cho phép trung tâm hoạt động giáo dục.

Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ

1. Chi phí thành lập trung tâm ngoại ngữ

2. Phí xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ: gồm các loại phí:

 • Tư vấn và kiểm tra trước các điều kiện về trung tâm ngoại ngữ cho doanh nghiệp
 • Soạn thảo các hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu của sở giáo dục (giáo trình, thời gian đào tạo, các yêu cầu về học phí…)
 • Chi phí “MỀM” tiếp đoàn công tác của sở giáo dục.

3.Thời gian thực hiện thủ tục mở trung tâm:

 • 5 ngày thành lập doanh nghiệp (có giấy phép đăng ký kinh doanh, con dấu, chữ ký số)
 • 25 ngày xin giấy phép trung tâm ( kể từ ngày nhận đủ hồ sơ giấy tờ hợp lệ của khách)

4. Đến với Luật Tâm Phúc – Bạn được hỗ trợ tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm những gì:

 • Chi phí dịch vụ là trọn gói bao gồm toàn bộ phí nhà nước, phí tiếp đoàn Sở giáo dục, Luật Tâm Phúc cam kết bạn sẽ không phải mất thêm bất kỳ một chi phí nào nữa.
 • Được hỗ trợ tối đa về chương trình đào tạo đã được Sở Giáo dục kiểm định trong hồ sơ, khi bạn chưa định hình được chương trình đào tạo giảng dạy.
 • Bạn chưa đủ điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện về giáo viên, giám đốc, hãy để Luật Tâm Phúc khảo sát cơ sở và tư vấn để đưa ra hướng giải quyết giúp bạn.

Nếu bạn không thể hoặc không có thời gian thực hiện các thủ tục kể trên, hãy tham khảo dịch vụ đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ của luật Tâm Phúc.
GỌI NGAY: 0978.089.336 hoặc 0915.420.688

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x