Category Archives for Tư vấn đầu tư

Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

  • October 9, 2019

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, khi có thay đổi về vốn, thời hạn, quy mô.. thì nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận

Continue reading